نوشته هایی با برچسب "کرکبود"

خنکای تابستان در آبشار کرکبود

خنکای تابستان در آبشار کرکبود

آبشار کرکبود و غوطه خوردن در خنکای آن موضوع گزارش و عکس گزارش حمید قاسمی است. او در این یادداشت جاذبه‌های غارنوردی اطراف تهران در روزهای بلند و گرم تابستان طاقت فرسای پایتخت را بررسی می‌کند. آبشارهای شاهاندشت، گزو، ترز، ولیلا، خور، پلنگ دره، کرکبود و…. غارهای رودافشان، یخ مراد، برونیک و… می‌تواند نمونه‌هایی از […]