نوشته هایی با برچسب "کاخ گلستان"

شهاب سنگ قجری در کاخ گلستان

شهاب سنگ قجری در کاخ گلستان

شهاب سنگ قجری در کاخ گلستان با عنوان “ورامین” به نمایش درآمد. این بزرگ‌ترین شهاب سنگ ایران در ۱۳۸ سال پیش است که هنگام سقوط و برخورد با چشم رصد شد. این سنگ استثنایی به دربار ناصرالدین شاه برده شد و پس از سال‌ها شهاب سنگ قجری در کاخ گلستان به نمایش درآمد. به گفته […]