نوشته هایی با برچسب "چشم دیگ رستم"

چشمه معدنی دیگ رستم در فهرست میراث ملی

چشمه معدنی دیگ رستم در فهرست میراث ملی

چشمه معدنی دیگ رستم مربوط به دوره نئوژن واقع در ۲۴۰ کیلومتری طبس بعد از روستای نایبند و در فاصله ۱۰ کیلومتر به سمت راور با شماره ۳۲۶ در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسید. دوره نئوژن یکی از تقسیمات دوران سوم زمین شناسی (نوزیستی یا سنوزوئیک) است که بازه زمانی در حدود ۲۰ […]