با پیکر رضاشاه چه کنیم؟ توسعه، با کتمان تاریخ یا تکریم سرمایه؟

دکتر محسن رنانی پزوهشگر توسعه در یادداشتی از احتمال یافته شدن مومیایی رضاشاه و نحوه برخورد با آن توضیح می‌دهد:

بیشتر بخوانید