کتیبه‌های طلسم ۷۰۰ ساله در قعر دریای خزر

۶۹۹ ‬کتیبه‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬قعر‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ساحل‭ ‬باکو‭ ‬که از آن با عنوان کتیبه‌های ۷۰۰

بیشتر بخوانید