نوشته هایی با برچسب "صندلی املش"

جایگاه ممتاز صندلی املش و داستان‌هایی از ناکجاآباد!

جایگاه ممتاز صندلی املش و داستان‌هایی از ناکجاآباد!

 ناکجاآباد و صندلی املش موضوع یک کارگاه آموزشی است که در پژوهشگاه میراث فرهنگی مطرح شد. در زمان‌های گذشته افراد خاصی روی صندلی می‌نشستند که با نشستن روی صندلی به آن موقعیت و مکان می‌دادند. آن صندلی خودش به عنوان جایگاه شناخته می‌شد. سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این مطلب را در […]