نوشته هایی با برچسب "صدا و سیما"

سکوت ارژنگ سپهری

سکوت ارژنگ سپهری

سرطان دردی است که از درون تو را می‌سوزاند ولی ارژنگ با تلاش مستمر خود سرطان را هر بار ساکت می‌کرد و می‌گفت و می‌سرود و حرکت می‌کرد تا به امروز که سفر به آخرت وی آغاز شد. عشق به کار برایش چنان بود که نه ساعت اداری می‌شناخت و نه بی‌مهری‌های سازمان او را […]