نوشته هایی با برچسب "شهر گردشگر"

آفتابه و لگن، هفت دست،  شام و ناهار چی داریم؟!

آفتابه و لگن، هفت دست، شام و ناهار چی داریم؟!

در هفته اول شهریور سه نمایشگاه گردشگری در مشهد، کیش و تهران نعل به نعل یکدیگر، که همگی بدون استثنا عنوان بین االمللی را یدک می‌کشند برگزار شد. به غیر از شرکت‌کنندگان دولتی و یا وابسته به دولت که پای ثابت این‌چنین نمایش‌هایی هستند، پرسش این جاست برای بخش خصوصی حضور همزمان در این سه […]