نوشته هایی با برچسب "سن‌پترزبورگ"

سن پترزبورگ شهری با تاریخ سترگ، پنجره روسیه به اروپاست

سن پترزبورگ شهری با تاریخ سترگ، پنجره روسیه به اروپاست

آزاد احمدی، کارگزار سفر  سفر به مسکو و سن پترزبورگ رویا می‌آفریند. زمانی که پترکبیر ساخت سن‌ پترزبورگ را در سال ۱۷۰۳ آغاز کرد در واقع قصد داشت تا این‌جا پنجره روسیه به اروپا باشد. تمامی وزارتخاته‌ها و دوایر دولتی را از شهر مسکو به سنت پترزبورگ منتقل کرد. به دلیل همین ارزش بیش از […]