نوشته هایی با برچسب "سرطان"

سکوت ارژنگ سپهری

سکوت ارژنگ سپهری

سرطان دردی است که از درون تو را می‌سوزاند ولی ارژنگ با تلاش مستمر خود سرطان را هر بار ساکت می‌کرد و می‌گفت و می‌سرود و حرکت می‌کرد تا به امروز که سفر به آخرت وی آغاز شد. عشق به کار برایش چنان بود که نه ساعت اداری می‌شناخت و نه بی‌مهری‌های سازمان او را […]