نوشته هایی با برچسب "سبک زندگی"

تفکر سودمحور، موریانه‌ای که پایه‌های نظام درمانی را تهی می‌کند

تفکر سودمحور، موریانه‌ای که پایه‌های نظام درمانی را تهی می‌کند

سیاست‌گذاری نظام درمانی در ایران سودمحور است. به گونه‌ای که معمولا بیماران برای درمان به سمت واحدهای خصوصی با هزینه بیشتر سوق می‌یابند در حالی که سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند بسیاری از موارد درمانی را بهره‌ورانه مدیریت کند. تجویز داروها می‌تواند در راستای منافع بیمار و در مسیر به مراتب کم‌هزینه‌تری مدیریت شود. دکتر شکور امیدی بنیانگذار […]