نوشته هایی با برچسب "دهسلم"

زاغ بور “پرنده ی ملی ایران”، گونه انحصاری بیابان لوت

زاغ بور “پرنده ی ملی ایران”، گونه انحصاری بیابان لوت

با ثبت بیابان لوت در فهرست میراث جهانی سرپرست پایگاه بیابان لوت از وجود زاغ بور به عنوان تنها پرنده ی بومی انحصاری (اندمیک) ایران در این بیابان  خبر داد. آن طور که سرپرست پایگاه بیابان لوت گفته است، این پرنده  که در بیابان لوت و نخلستان روستای دهسلم دیده می شود. برای زندگی در […]