نوشته هایی با برچسب "تنگی‌سر"

بی‌راهه‌نوردان هوارگرد

بی‌راهه‌نوردان هوارگرد

هوارگردی در کردستان شما را با کشف کردستان حقیقی آشنا می‌کند. و برای کشف حقیقت هیچ راهی وجود ندارد جز آن که به آن نزدیک شوی! باید در کوچه پس کوچه‌های روستاهای سنگی گم شوی! باید میهمان خانه‌ای باشی تا برایت چای گوارا، نان ورقه‌ای و چاشت اعیانی بیاورند. چاشت اعیانی روستا هم روغن و […]