نوشته هایی با برچسب "تفتان"

آبشار خَرو نیشابور در عبور از پایتخت آلو و لواشک!

آبشار خَرو نیشابور در عبور از پایتخت آلو و لواشک!

آبشار خَرو نیشابور در بهار دیدنی است. در این منطثه زیبا به پایتخت آلو و لواشک گام می‌گذارید. «…  دره‌ای است در میان کوه نشابور و طوس، و چون از نشابور به طوس شوند، راه بر سر این دره بود و آبی بس زلال در آن دره فرود آید و در رود نشابور شود ….» […]