نوشته هایی با برچسب "آنتالیا"

۱۳۶ هزار ایرانی به ترکیه سفر کردند

۱۳۶ هزار ایرانی به ترکیه سفر کردند

با توجه به امار ارائه شده، تعداد گردشگران خارجی ترکیه در ماه نوامبر نزدیک به ۲ میلیون نفر ثبت شده است. براساس گزارش وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، بازدید از این کشور توسط گردشگران خارجی در نوامبر ۲۰۲۱ به نسبت مشابه در سال قبل ۱۱۱٫۵ درصد افزایش پیدا کرده ولی نسبت به نوامبر ۲۰۱۹ همچنان […]