سکوت ارژنگ سپهری

سرطان دردی است که از درون تو را می‌سوزاند ولی ارژنگ با تلاش مستمر خود سرطان را هر بار ساکت می‌کرد و می‌گفت و می‌سرود و حرکت می‌کرد تا به امروز که سفر به آخرت وی آغاز شد.

عشق به کار برایش چنان بود که نه ساعت اداری می‌شناخت و نه بی‌مهری‌های سازمان او را از کار و فعالیت باز نداشت. چنانکه خبر درگذشت او برای دوستان و همکاران باورکردنی نبود.

ارژنگ سپهری تهیه‌کننده‌ای که تا همین اواخر قبل از کرونا دغدغه برنامه‌سازی داشت.

ارژنگ سپهری پس از پنج سال مبارزه با بیماری سرطان در ۲۷ مهر ۱۴۰۰ با یک دنیا آرزو برای فردا به یک‌باره دست از مبارزه کشید.
زمان برایش ایستاد.
و او به سمت نور رفت.

کانون بازنشستگان صداوسیمای جمهوری اسلامی درگذشت این همکار ارزشمند را به همکاران و همسر گرانقدر وی تسلیت می‌گوید.

یاد و نامش را گرامی می‌داریم.
۱۴۰۰/۷/۲۷