چهارمین شماره فصلنامه Explore Iran منتشر شد

چهارمین شمار از فصلنامه explore Iran جهت توزیع در نمایشگاه گردشگری ITB Berlin منتشر شد.

این فصلنامه انگلیسی زبان ظرفیت های گردشگری ایران را بازتاب می‌دهد.

همچنین فرصت‌های توسعه بازار سفر به ایران را در کانون توجه قرار داده است.

گردشگری پزشکی، طبیعت‌گردی و جاذبه‌های شاخص ایران از جمله مطالب خواندنی این شماره است.

برای تهیه نسخه‌های گذشته از فروشگاه آنلاین ماهنامه سفر سفارش دهید.

فصلنامه explore Iran از انتشارات ماهنامه سفر است که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.

نسخه دیجیتالی این فصلنامه را دانلود کنید:

ExploreIran4