ما، مردم و سفارت آلمان

ویزا در سفارت آلمان، تجربه‌ای نامتعارف برای دکتر فریبرز رییس دانا بود. روایت ایشان را از این برخورد می‌خوانید:

فریبرز رییس دانا

دکتر فریبرز رییس‌دانا

‬در‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشتیم‭ (‬۱۳۹۷‭) ‬باز‭ ‬گذارم‭ ‬به‭ ‬سفارت‭ ‬آلمان‭ ‬افتاد‭. ‬

این‭ ‬بار‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬کنسولگری‭ ‬قدیمی‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬فردوسی‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬ساختمانی‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬بخارست.

‬نمی‌دانم‭ ‬شرکت‭ ‬است،‭ ‬شعبه‭ ‬است،‭ ‬مؤسسه‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬مکانی‭.

پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬آن‌جا‭  ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬بد،‭

‬فساد‭ ‬مالی،‭ ‬اهانت‭ ‬و‭ ‬بی‌معرفتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کارکنان‭ ‬بخش‭ ‬صدور‭ ‬ویزا‭ ‬می‌دیدم‭.

‬در‭ ‬بارهای‭ ‬قبل،‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬صرف‌نظر‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬دعوتم‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭ ‬نوشتم‭ ‬

که‭ ‬علت‭ ‬انصراف‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬پیگیری‭ ‬مجدد‭ ‬برای‭ ‬آمدن‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬این‭ ‬رفتار‭ ‬سفارتی‌ها‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬دکان‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬آن‌جا‭ ‬است‭. ‬

اما‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬واقعا‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬درخواست‭ ‬رفیقانم‭ ‬و‭ ‬اصرار‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬دعوت‌کننده‌های‭ ‬دانشگاه‭ ‬آزاد‭ ‬برلین،

‬انجمن‌های‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬حزب‭ ‬چپ‭ ‬آلمان‭ ‬باز‭ ‬خام‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬قبول‭ ‬کردم‭.

‬در‭ ‬همین‭ ‬مورد‭ ‬نیز‭ ‬سفر‭ ‬من‭ ‬۵‭/‬۱‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬تأخیر‭ ‬افتاد‭ ‬زیرا‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬گذاشتن‭ ‬به‭ ‬سفارت‭ ‬و‭ ‬شعبه‌هایش‭ ‬تردید‭ ‬داشتم‭

‬و‭ ‬بگذریم‭ ‬که‭ ‬نگران‭ ‬عوارض‭ ‬بیماری‭ ‬خودم‭ ‬هم‭ ‬بودم‭. ‬

داستان ویزا


این‭ ‬بار‭ ‬آخر‭ ‬از‭ ‬دوست‭ ‬ایرانی‭ ‬مترجمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬فرهنگی‭ ‬سفارت‭ ‬کار‭ ‬می‌کند،‭ ‬

سارنگ‭ ‬ملکوتی،‭ ‬کمک‭ ‬خواستم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬گفتم‭ ‬که‭ ‬نمی‌توانم‭ ‬رفتارهای‭ ‬ناشایست‭ ‬و‭ ‬توهین‌آمیز‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬کنم‭. ‬

این‭ ‬دوست‭ ‬ضمن‭ ‬تأئید‭ ‬وجود‭ ‬آن‭ ‬رفتارها‭ ‬تا‭ ‬دعوت‌نامه‌ی‭ ‬مرا‭ ‬دید‭ ‬به‭ ‬وجد‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬دانشگاه‭ ‬برلین‭ ‬بروی‭ ‬

و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬خواهانند‭ ‬از‭ ‬نقطه‭ ‬نظرهای‭ ‬خود‭ ‬محروم‭ ‬نسازی‭. ‬

هم‭ ‬این‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬بقیه‌ی‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬رفقای‭ ‬ایرانی‭ ‬مقیم‭ ‬آلمان‭ ‬من،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬احتمال‭ ‬آمدنم‭ ‬بسیار‭ ‬خوش‌حال‭ ‬بودند،‭ ‬

هم‭ ‬چنین‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‌جا‭ ‬از‭ ‬امکانات‭ ‬پزشکی‭ ‬هم‭ ‬استفاده‭ ‬خواهم‭ ‬کرد. ‬البته‭ ‬پاسخ‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬توان‭ ‬خودم‭ ‬

و‭ ‬شرایط‭ ‬اطراف‭ ‬از‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬نتیجه‌ی‭ ‬کار‭ ‬پزشکان‭ ‬و‭ ‬مداوایم‭ ‬راضی‌ام‭ ‬

و‭ ‬آثار‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬نقاهت‭ ‬طولانی‌مدت‭ ‬تقریبا‭ ‬گریزناپذیر‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬دارم‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬می‌گذارم‭.

‬با‭ ‬وصف‭ ‬این‭ ‬مداوا‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬جان‭ ‬واجب‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬نیز‭ ‬انگیزه‌ای‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬بالاخره‭ ‬من‭ ‬دعوت‭ ‬را‭ ‬بپذیرم‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬کنم‭.‬

‌آن‭ ‬دوست‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬کارم‭ ‬در‭ ‬موقع‭ ‬معین‭ ‬انجام‭ ‬شود.

‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬به‭ ‬همایش‭ ‬دانشگاهی‭ (‬تاریخ‭ ‬۱۰‭ ‬اسفند‭ ‬۱۳۹۷‭) ‬برسم‭ ‬از‭ ‬عالی‌ترین‭ ‬مقام‭ ‬فرهنگی‭ ‬سفارت،‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬خودش‭ ‬در‭ ‬آن‌جا‭ ‬شاغل‭ ‬بود،‭ ‬

برای‭ ‬من‭ ‬سفارش‭ ‬قانونی‭ ‬درخواست‭ ‬نوبت‭ ‬زود‌هنگام‭ ‬گرفت‭ ‬

و‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬دفتر‭ ‬صدور‭ ‬ویزا‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬خیابانی‭ ‬که‭ ‬گفتم‭ ‬رفتیم‭ ‬آن‭ ‬سفارش‭ ‬کارساز‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مصاحبه‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬مدارک‭ ‬پذیرفتند‭.‬

سخت‌گیری‌های نالازم

‌‭ ‬در‭ ‬بررسی‭ ‬مدارک‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬بلیط‭ ‬خواستند‭.

‬نداشتم‭ ‬زیرا‭ ‬پول‭ ‬نداشتم‭ ‬که‭ ‬چندین‭ ‬میلیون‭ ‬بدهم‭ ‬و‭ ‬بلیط‭ ‬بخرم‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬باطل‭ ‬شدن‭ ‬

و‭ ‬هدر‭ ‬شدن‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬پولم‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬باشم،‭ ‬آن‌هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روزگار‭ ‬تورم‭ ‬و‭ ‬کسادی‭. ‬

به‭ ‬هر‌حال‭ ‬برای‭ ‬هفته‌ی‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬استثنایی‭ ‬تعطیل‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بود‭. ‬

بالاخره‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬گواهی‭ ‬ذخیره‌ی‭ ‬بلیط‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬همایون‭ ‬ذرقانی،‭ ‬سردبیر‭ ‬ماهنامه‌ی‭ ‬سفر،‭ ‬بی‌پرداخت‭ ‬پول‭ ‬پیش‭ ‬گرفتم‭. ‬

سپس‭ ‬شال‭ ‬و‭ ‬کلاه‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬دوست،‭ ‬خوش‭ ‬و‭ ‬خرم‭ ‬برای ویزا در سفارت آلمان راهی‭ ‬‬شدم‭. ‬

چشمتان‭ ‬روز‭ ‬بد‭ ‬نبیند‭. ‬

اتفاق از کجا شروع شد؟

ماجرای ویزا در سفارت آلمان در‭ ‬همان‭ ‬طبقه‌ی‭ ‬هم‭ ‬کف‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬نوبت‭ ‬می‌نشستیم‭ ‬به‭ ‬مسئول‭ ‬مربوطه‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کردیم شروع شد.‭ ‬

و‭ ‬ناگهان‭ ‬خانمی‭ ‬آلمانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬حرف‭ ‬می‌زد‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬رسید‭ ‬

و‭ ‬با‭ ‬تندی‭ ‬و‭ ‬پرخاش‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬اهانت‭ ‬آمیز‭ ‬گفت‭: ‬

من‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬نوبت‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬نمی‌دهم‭. ‬

او‭ ‬از‭ ‬سرزمین‭ ‬گوته‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬ادیبی‭ ‬توانمند‭ ‬و‭ ‬عاشق‭ ‬حافظ‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬سرزمین‭ ‬حافظ‭. ‬

اما‭ ‬در‭ ‬شگفتم‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬چرا‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬ادبی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬

لهجه‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬لومپن‌ها‭ ‬را‭ ‬فراگرفته‭ ‬بود‭. ‬بله‭ ‬او‭ ‬حرف‭ ‬خود‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬هاج‭ ‬و‭ ‬واج‭ ‬ماندیم‭. ‬

به‭ ‬سارنگ‭ ‬گفتم‭ ‬مبادا‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬من‭ ‬احساس‭ ‬سرافکندگی‭ ‬کنی،‭ ‬من‭ ‬همین‌جا‭ ‬می‌گویم‭ ‬

که‭ ‬اگر‭ ‬چنین‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬آلمان‭ ‬نمی‌روم‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دوستان‭ ‬دعوت‌کننده‭ ‬بازگو‭ ‬می‌کنم‭. ‬

او‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬سرافکنده‭ ‬و‭ ‬خشگمین‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬گفت‭ ‬کمی‭ ‬صبر‭ ‬کن‭. ‬به‭ ‬طبقات‭ ‬بالا‭ ‬رفت‭ ‬ت

ا‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬را‭ ‬بیابد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬مذاکره‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬سفارش‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬اما‭ ‬خانم‭ ‬گم‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬گم‭ ‬شد‭. ‬

ناپدید‭ ‬و‭ ‬بی‌نشان‭ ‬و‭ ‬سارنگ‭ ‬هر‌چه‭ ‬گشت‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬نشانی‭ ‬نیافت‭. ‬

اما‭ ‬در‭ ‬عوض‭ ‬خانم‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬پله‌ها‭ ‬در‭ ‬جلوی‭ ‬همراه‭ ‬من‭ ‬ظاهر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬

در‭ ‬حدود‭ ‬۱۵۰‭ ‬یورو‭ ‬بده‭ ‬تا‭ ‬وی‌آی‌پی‭ – ‬یعنی‭ ‬شخص‭ ‬بسیار‭ ‬مهم- ‬تلقی‭ ‬شوی‭ ‬و‭ ‬برویم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬روی‭ ‬مبل‭ ‬بنشین‭ ‬تا‭ ‬کارت‭ ‬درست‭ ‬شود‭. ‬

دوستم‭ ‬می‌دانست‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬باج‌گیری‌ها‭ ‬را‭ ‬نمی‌پذیرم‭. ‬پس‭ ‬برافروخته‭ ‬آمد‭ ‬نزد‭ ‬من‭ ‬که‭ ‬بیا‭ ‬برویم‭ ‬بیرون‭ ‬و‭ ‬آمدیم‭. ‬

‌بیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اوضاع‭ ‬چنین‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬کسانی‭ ‬می‌آمدند‭ ‬که‭ ‬ایرانی‭ ‬یا‭ ‬آلمانی‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬طلب‭ ‬حق‭ ‬زیرمیزی‭ ‬می‌کردند‭ ‬

با‭ ‬ارقامی‭ ‬به‌نسبت‭ ‬سنگین‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬نوبت‭ ‬بگیرند‭. ‬

ادامه ماجرای ویزا در سفارت آلمان را در هفتاد و ششمین شماره از ماهنامه سفر بخوانید