واکسیناسیون متولیان بخش حمل‌ونقل درون و برون‌شهری آغاز شد

صنعت حمل و نقل آنلاین: رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حملونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از انجام هماهنگیها برای آغاز واکسیناسیون بخش حمل و نقل درون و برون شهرسازی در همکاری وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور خبر داد.

به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، رضا نفیسی رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ضمن اعلام برگزاری نشست هماهنگی اجرای طرح واکسیناسیون بخش حمل و نقل در ساختمان دادمان از آغاز واکسیناسیون رانندگان حمل و نقل برون شهری و درون شهری در روزهای آتی خبر داد.

رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران گفت: در نشست هماهنگی علاوه بر مسئولان وزارت راه و شهرسازی که متولی بخش حمل‌و نقل برون‌شهری هستند، مسئولان معاونت بهداشت وزارت بهداشت و همچنین نمایندگان وزارت کشور به عنوان متولیان بخش حمل و نقل درون شهری حضور یافتند.

نفیسی افزود: در خصوص نحوه اجرای کار تصمیم‌گیری شد و مقرر شد با اولویت رانندگان و معیارهای مد نظر وزارت بهداشت، طبق دستورالعملی که معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ خواهد کرد، گروه‌های مختلف پنج بخش حمل و نقل شامل درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، بر اساس ظرفیت های تامین واکسن در بازه های مختلف زمانی واکسیناسیون شوند.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و شرکت‌های متولی حمل و نقل درون‌شهری و برون شهری خبر داد و اعلام کرد: مقرر شد تا این کمیته پیگیری امور واکسیناسیون را بر اساس دستورالعملی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ می‌کند، برعهده بگیرد.