پرشین‌پلازا هتلی در قلب پایتخت

هتل پرشین پلازاهتل پرشین‭ ‬پلازا‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬تجاری‭ ‬عباس‭ ‬آباد‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬زیربنای‭ ‬۱۳۰۰۰مترمربع‭ ‬با‭ ‬۹۸‭ ‬اتاق،‭ ‬ظرفیت‭ ‬اقامتی‭ ‬۳۰۰‭ ‬تخت،‭ ‬افتتاح‭ ‬شد‭.‬

این‭ ‬پروژه‭ ‬حاصل‭ ‬تلاش‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬افق‭ ‬سپید‭ ‬پاسارگاد (سهامی‭ ‬خاص)است‭.

 ‬حجم‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬۱۱۰‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬‭ ‬در‭ ‬۲‭ ‬مرحله‭ ‬مجزا‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

مدیریت‭ ‬این‭ ‬هتل‭ ‬را‭ ‬سعید‭ ‬سیدکاظمی‭ ‬از‭ ‬پیشکسوتان‭ ‬صنعت‭ ‬هتلداری‭ ‬ایران‭ ‬برعهده‭ ‬دارد‭.‬

‭ ‬اتاق‌های‭ ‬‬هتل‭ ‬پرشین‌پلازا،‭ ‬تلاشی‭ ‬‬برای‭ ‬تکمیل‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬اقامتی‭ ‬پایتخت‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود‭. ‬
هتل‭ ‬پرشین‌پلازا‭ ‬برای‭ ‬‌۱۱۰‭ ‬نفر‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬مستقیم‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

هتل پرشین پلازا