هتل‌های ایران به صنعت فراموش شده تبدیل شدند

هتل‌ها‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬صنعت‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‌ اند. به واسطه همه‌گیری کرونا هتل‌‌ها‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬اقامتی‭ ‬از‭ ‬اسفند‭ ‬۹۸‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬مرداد‭ ‬۱۴۰۰‭ ‬رقمی‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭  ‬۲۰‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬زیان‭ ‬مالی‭ ‬داشتند‭ . ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬کارآمد این هتل‌ها  ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته، برخی مراکز اقامتی تعطیل شده و‭ ‬ضربه‭ ‬بزرگی‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬هتلداری‭ ‬وارد‭ ‬شده است. این در حالی است که بسته حمایتی دولت قبل باوجود پیگیری‌ها و جلسه حتی با رییس‌جمهوری وقت نتیجه‌ای برای بهبود وضعیت جامعه هتلداران دربرنداشته است.

دکتر جمشید حمزه‌زاده رییس جامعه هتلداران ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با ماهنامه سفر  گفت:  فعالان گردشگری به ویژه صنعت هتلداری ایران بدون تدوین برنامه راهبردی و حمایتی صریح قادر نخواهد بود ‬سرپا بایستد. متاسفانه مرتب‭ ‬می‌شنویم که سفر نرفتن را تشویق می‌کنند در صورتی که این واکنش‌های هیجانی و احساسی راهکار علمی و صحیحی برای مدیریت همه‌گیری کرونا نیست.

رییس جامعه هتلداران ایران خاطرنشان کرد: ‬اولین‭ ‬شخصی‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وزیر‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬صبحانه‭ ‬کاری‭ ‬رئوس مسایل مطرح شد. پیگیری مباجث‭ ‬تکمیلی مستلزم‭ ‬جلسات‭ ‬بعدی‭ ‬است‭.‬ با این وجود، راهکارهای مشخصی برای کوتاه‌مدت و بلندمدت از سوی جامعه هتلداران ایران تدوین شده که با اجرای آن می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.

از جمله این راهکارها، امهال مالیاتی، امهال سهم بیمه کارفرمایان، وام با بهره کم و دوره تنفس طولانی است تا هتلداران قادر باشند نسبت به تقویت کادر نیروی انسانی و فعالیت در این دوران اقدام کنند.

حمزه‌زاده در ادامه گفت: ‬سفرهای‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬را که‭ ‬اقای‭ ‬وزیر‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬تاکید‭ ‬دارد ‬در‭ ‬سال‭ ‬۸۷‭ ‬اجرا شد‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬موفقی‭ ‬هم‭ ‬داشت‭.‬ در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬برای‭ ‬چنین سفرهایی ‬ساختار‭ ‬تعریف‭ ‬شد و شعار‭ ‬آن‭ ‬سفرهای‭ ‬همگانی،‭ ‬همه‌زمانی‭ ‬و‭ ‬همه‌مکانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬۴‭ ‬فصل‭ ‬بازار‭ ‬سفر‭ ‬توزیع‭ ‬می‌شد‭.‬

بنابراین‭ ‬نباید‭ ‬این‭ ‬تجربیات‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬گرفت.  عنوان‭ ‬سفرهای ارزان‌قیمت ‬به‭ ‬این‭ ‬معنا‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬کیفیت‭ ‬سفرها‭ ‬پایین‭ ‬باشد‭ ‬‭.

متن کامل این گفت‌وگو در ویزه‌نامه ماهنامه سفر در ۵ مهرماه به مناسبت روز جهانی جهانگردی منتشر می‌شود.