هایپک در ایران:‌ عمل جراحی موفق برای سرطان‌های پیشرفته

دکتر مهرداد بهلولی، حراج و بانی انجام عمل جراحی دشوار و موفق هایپک برای درمان سرطان پیشرفته

عمل‭ ‬جراحی‭ ‬«هایپک»‭ ‬Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapyبرای‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬بیماران‭ ‬سرطانی‭ ‬است

‭ ‬که‭ ‬روش‌های‭ ‬شیمی‌درمانی‭ ‬سنتی دیگر‭ ‬پاسخگو‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬بیمار‭ ‬عمری‭ ‬۴‭ ‬تا‭ ‬۵‭ ‬ماه‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬دارد.

 ‬با‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬پزشکان می‌توانند‭ ‬عمر‭ ‬بیمار‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬افزایش‭ ‬دهند.

دکتر‭ ‬مهرداد‭ ‬بهلولی‭ ‬جراح‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬بیمارستان‭ ‬جم‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬درمان‭ ‬سرطان‭ ‬پیشرفته‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬امیدی‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬بیمار‭ ‬نیست،‭ ‬طرحی‭ ‬نو‭ ‬درانداخته‭ ‬است‭.‬

دکتر‭ ‬بهلولی‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬توضیح‭ ‬می‌دهد‭:

نوع‭ ‬خاصی‭ ‬از‭ ‬سرطان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬حفره‌ی‭ ‬شکم‭ ‬مانند‭ ‬معده،‭ ‬تخمدان،‭ ‬روده‌ی‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬آپاندیز‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭ ‬

که‭ ‬روش‌های‭ ‬قدیمی‭ ‬درمان‭ ‬مثل‭ ‬جراحی‭ ‬و‭ ‬شیمی‌درمانی‭ ‬موثر‭ ‬نیست‭

‬و‭ ‬نهایت‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬بیمار‭ ‬۳‭ ‬یا‭ ‬۴‭ ‬ماه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پزشکان‭ ‬از‭ ‬این‌گونه‭ ‬بیماران‭ ‬قطع‭ ‬امید‭ ‬می‌کنند.

‬پزشکان ‬تا‭ ‬رسیدن‭ ‬زمان‭ ‬مرگ‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬‬مسکن‭ ‬اکتفا می‌کنند. ‬

حال آنکه به‭ ‬واسطه‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬هایپک ضایعه برطرف می شود.‬

 

هایپک‭ ‬چیست؟

‬پرفسور‭ ‬شوگر‭ ‬بیکر ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۹۹۰‭ ‬میلادی‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬مطالعاتی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داد.

‬ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬کنگره‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۹۹۸‭ ‬برگزار‭ ‬کرد ‬تنها‭ ‬۵‭ ‬نفر‭ ‬شرکت‭ ‬کردند‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬اشکارشدن‭ ‬اثربخشی‭ ‬این‭ ‬سبک‭ ‬از‭ ‬جراحی،‭ ‬حضور‭ ‬پزشکان در کنگره‌های بعدی ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬آشکار‭ ‬بود.

‬در‭ ‬کنگره‌ی‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پاریس‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬۷۵۰‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬شرکت‭ ‬کردند‭.‬

دکتر‭ ‬بهلولی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬درمانی‭ ‬هایپک‭ ‬اشاره‭ ‬کرد:

‬در‭ ‬هایپک‭ ‬بیمار‭ ‬تحت‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬۸‭ ‬الی‭ ‬۱۰‭ ‬ساعت‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد.

‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬ابتدا‭ ‬تمام‭ ‬تومورهای‭ ‬سرطانی‭ ‬داخل‭ ‬شکم‭ ‬تمیز‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬هایپک،‭ ‬یک‭ ‬کموتراپی ‬با‭ ‬گرمای‭ ‬۴۳‭ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬۹۰‭ ‬دقیقه‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬فرآیند‭ ‬سبب‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬کامل‭ ‬سلول‌های باقی‌مانده ‬سرطانی‭ ‬می‌شود‭.‬

دکتر‭ ‬بهلولی‭ ‬می‌افزاید‭ ‬سختی‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‌قدری‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬۱۲‭ ‬نفر‭ ‬به‌طور‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬۳۵‭ ‬نفر‭ ‬به‌طور‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬درمانی‭ ‬نقش‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬عوارض‭ ‬‬سنگینی‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬بیمار‭ ‬دارد‭.‬

دکتر‭ ‬بهلولی‭ ‬دوره‌ی‭ ‬این‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬نزد‭ ‬بنیان‌گذار‭ ‬هایپک‭ ‬پرفسور‭ ‬شوگر‭ ‬بیکر ‬گذرانده‭ ‬است.

‬وی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬می‌گوید‭: ‬برای‭ ‬یادگیری‭ ‬این‭ ‬درمان‭ ‬سختی‌های‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬تحمل‭ ‬کردم‭.‬

هر‭ ‬زمان‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬هایپک‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬انجام‭ ‬می‌شد‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬می‌رفتم.

به خاطر دارم که ‬حدود‭ ‬۳۰‭ ‬بار‭ ‬سفرهای‭ ‬یک‭ ‬روزه‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬برای‭ ‬مشاهده‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬هاییک‭ ‬داشته‌ام‭.‬

عمل‭ ‬جراحی‭ ‬هایپک، حدنصاب‌های جهانی

در‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬۹۵‭ ‬مرکز‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬های‌پک‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬۹‭ ‬مرکز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بازدید‭ ‬انجمن‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬بررسی‌ها‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬رسمی‭ ‬هایپک‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند. ‬خوشبختانه‭ ‬دو‭ ‬مرکز‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬یعنی‭ ‬بیمارستان‭ ‬فقیهی‭ ‬شیراز‭ ‬و‭ ‬بیمارستان‭ ‬جم‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فهرست‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭.‬

بهلولی‭ ‬همچنین‭ ‬ادامه‭ ‬داد: ‬طبق‭ ‬محاسبات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬۲۰‭ ‬مرکز‭ ‬هایپک‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬نیاز‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬اکنون‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬شیراز این مراکز فعال هستند.

‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دنیا‭ ‬هر‭ ‬مرکز‭ ‬فقط‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬دستگاه‭ ‬است‭ ‬

اما‭ ‬تقاضا‭ ‬آنچنان‭ ‬بالا‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬جم‭ ‬همزمان‭ ‬۴‭ ‬دستگاه‭ ‬هایپک‭ ‬فعال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حدنصاب‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود‭.‬

ضریب موفقیت عمل جراحی هایپک

دکتر‭ ‬بهلولی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬که‭ ‬نتایج‭ ‬و‭ ‬ضریب‭ ‬موفقیت‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬هایپک‭ ‬چه‭ ‬قدر‭ ‬است،‭ ‬افزود‭: ‬طی‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬۳۳۰‭ ‬نفر‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬درمان‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬۲۸۰‭ ‬نفر‭ ‬آنها‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬قید‭ ‬حیات‌اند. ‬

این‭ ‬درحالی‌ست‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬بیماران‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬۳‭ ‬یا‭ ‬حداکثر‭ ‬۴‭ ‬ماهه‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬می‌شد‭. ‬

می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬۴۰‭ ‬تا‭ ‬۵۰‭ ‬درصد‭ ‬بیماران‭ ‬کاملا‭ ‬بهبود‭ ‬می‌یابند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬درصد‭ ‬باقی‌مانده‭ ‬نیز‭ ‬طول‭ ‬عمرشان‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند‭.‬

دکتر‭ ‬بهلولی‭ ‬همچنین‭ ‬درباره‭ ‬روند‭ ‬مراقبت‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬درمان‭ ‬گفت: ‬بیماران‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬های‌پک‭ ‬بلافاصله‭ ‬به‭ ‬icu‭ ‬برده‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬دستکم‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬ویژه‭ ‬می‌گذرانند.

‬پس‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬لوله‭ ‬تنفسی‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬از‭ ‬بیمار‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬آماده‌ی‭ ‬انتقال‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬می‌شوند. ‬

سپس‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬پزشک‭ ‬روند‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬می‌کنند‭.‬

هایپک در ایران و جذب بیماران بین‌الملل

بهلولی‭ ‬درخصوص‭ ‬ظرفیت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬درمانی‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬بیماران‭ ‬بین‌الملل‭ ‬نیز‭ ‬افزود: ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬ازنظر‭ ‬هزینه‭ ‬مقایسه‭ ‬کنیم،‭ ‬عمل‭ ‬جراجی‭ ‬هایپک‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بسیار‭ ‬مقرون‭ ‬به‌صرفه‭ ‬است‭ ‬چراکه‭ ‬هزینه‌ی‭ ‬هایپک‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬۵۰۰‭ ‬هزار‭ ‬دلار،‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬۱۲۰‭ ‬هزار‭ ‬دلار،‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬۵۰‭ ‬هزار‭ ‬یورو‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬زیر‭ ‬۹۰‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬است.

‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬۱۲‭ ‬بیمار‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬درمان‭ ‬شده‌اند‭.‬

نقش محوری بیمارستان جم در عمل جراحی هایپک و پیپک

دکتر‭ ‬بهلولی‭ ‬ادامه‭ ‬داد: ‬روش‭ ‬دیگری‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬سرطان‭ ‬توسط‭ ‬پرفسور‭ ‬ریموند‭

‬در‭ ‬آلمان‭ ‬پایه‌‌‬گذاری‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬بصورت‭ ‬لاپاروسکوپی‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬«پیپک»‭ ‬نام‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬افزایش‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬بیمار‭ ‬شود‭.‬

بیمارستان‭ ‬جم‭ ‬اولین‭ ‬مرکز‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬میشود‭.‬

به‭ ‬تازگی‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬نیز‭ ‬مرکزی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬درمان‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‌اند.

 ‬این‭ ‬روش‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬بیمارانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سلولهای‭ ‬سرطانی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬حفره‌ی‭ ‬شکم‭ ‬پخش‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬نمیتوان‭ ‬های‌پک‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬انجام‭ ‬داد‭.‬

چرا‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬هایپک‭ ‬در ایران فراگیر‭ ‬نیست؟

دکتر بهلولی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬چرا‭ ‬باوجود‭ ‬اثربخش‭ ‬بودن‭ ‬هایپک‭ ‬هنوز‭ ‬فراگیر‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬نمی‌توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬جایگزین‭ ‬شیمی‭ ‬درمانی‭ ‬کرد‭ ‬گفت: ‬هایپک‭ ‬عارضه‌های‭ ‬سنگینی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬سختی‭ ‬کار‭ ‬آن‭ ‬به‌قدری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬تیم‭ ‬پزشکی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نمی‌پذیرد‭.‬

اما‭ ‬درخصوص‭ ‬جایگزین‭ ‬کردن‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬شیمی‭ ‬درمانی‭ ‬باید‭ ‬بگویم‭ ‬ماهیت‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کاملا‭ ‬متفاوت‭ ‬است. ‬

هایپک‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬داخل‭ ‬حفره‌های‭ ‬شکم‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬مانند‭ ‬شیمی‭ ‬درمانی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬دارو‭ ‬وارد‭ ‬جریان‭ ‬گردش‭ ‬خون‭ ‬شود‭.‬

این‭ ‬عمل‭ ‬زمانی‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬سلول‌های‭ ‬سرطانی‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬پخش‭ ‬نشده‭ ‬باشند. ‬

در‭ ‬هایپک‭ ‬گرما‭ ‬اثر‭ ‬دارو‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬می‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬تومور‭ ‬را‭ ‬می‌کشد‭ ‬و‭ ‬ترکیب‭ ‬دارو‭ ‬و‭ ‬گرما‭ ‬باهم‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تاثیر‭ ‬آنها‭ ‬دوچندان‭ ‬شود‭.‬

ابتدا‭ ‬هایپک‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بیمارانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ریسک‭ ‬بالایی‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬تقریبا‭ ‬از‭ ‬درمان‭ ‬آنها‭ ‬قطع‭ ‬امید‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌دادیم‭ ‬اما‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬بیماران‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌کنیم‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬درجه‭ ‬از‭ ‬بیماری‭ ‬برسند‭ ‬تحت‭ ‬عمل‭ ‬هایپک‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند‭.‬

ماهنامه سفر را دانلود کنید یا آنلاین سفارش دهید