بخشنامه تازه نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری ابلاغ شد

هتلداری

با حذف ارز ترجیحی و اجرایی شدن برنامه اقتصادی دولت در طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها معاونت گردشگری دستورالعمل تازه‌ای برای نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و بازنگری نرخ‌نامه تاسیسات گردشگری صادر کرد.

این دستورالعمل با امضای علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری، تاکید شده که نرخ اغذیه و اشربه و سایر خدمات مستقل قابل ارایه در تاسیسات گردشگری را تشکل‌های حرفه‌ای استان ابلاغ می‌نمایند.

همچنین در این دستورالعمل خاطرنشان شده است نرخ اقامت با صبحانه نیز مشمول این بخشنامه می‌شود و این نرخ با همکاری تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری تایین و به واحدها ابلاغ می‌شود.