دهها مقصد جذاب در راهنمای سفرهای تابستانی ماهنامه سفر

سفرهای تابستانی

ماهنامه سفر در تابستان ۹۵ شماره ویژه ای را به سفرهای تابستانی اختصاص داد.

در این شماره با ده‌ها مقصد مناسب برای سفرهای داخلی و خارجی آشنا می‌شوید.

این شماره در مردادماه سال جاری به بازار نشر عرضه خواهد شد.

همایون ذرقانی سردبیر و مدیرمسئول ماهنامه سفر این مجلد را در نوع خود یگانه توصیف کرده است و می‌گوید:

در کتاب سال سفرهای تابستانی برای نخستی بار پرونده ییلاقات ایران همراه با تصاویر عکاسان برجسته کشورمان درج شده

و ضمن آن مقاصد و مسیرهای مناسب برای سفرهای تابستانی همراه با دهها مطلب آموزنده و توصیه‌های کاربردی سفر در آن منتشر شده است.

این نشریه از مردادماه سال جاری در سراسر کشور توزیع می‌شود و امکان سفارش آنلاین از طریق پیشخوان اینترنتی ماهنامه سفر نیز فراهم آمده است.