فوران آتشفشان نیوزیلند چگونه و در کجا رخ داد؟

فوران اتشفشان در جزیره وایت در نیوزیلند جان تعدادی از گردشگران را گرفت.

اما چرا گردشگران در این جزیره بودند؟ چرا خود را در معرض خطر قرار دادند؟

نیوزیلند برخلاف همسایه مشهورش، استرالیا، کشور کوه های بلند و آتشفشان هاست.

زلزله هایی ویرانگر  بارها فجایعی بزرگ در آن به وجود آورده اند.

این کشور در واقع به تمامی از کوه هایی تشکیل شده است که سر از آب اقیانوس بیرون آورده اند.

همین مساله این کشور را جاذبه ای بی نظیر برای گردشگران کرده است. گردشگران از سراسر دنیا برای دیدن چشم اندازهای بکر کوهستانی، برف، اسکی و شکار رهسپار این کشور می شوند و طبعا بخش بزرگی از این جمعیت گردشگر استرالیایی هستند که از داشتن کوه های بلند و ارتفاعات برفگیر محرومند.
اما جزیره وایت، یک ملک شخصی است. ورود گردشگران به این جزیره با اخذ مجوز امکان پذیر است.

این جزیره به تنهایی میزبان حدود ده هزار گردشگر در سال است که برای دیدن دهانه آتشفشانی به آنجا می روند.

دانش ما هنوز برای پیش بینی فعالیت های آتشفشانی و زلزله آنقدر پیشرفت نکرده است

به همین دلیل کسی انتظار وقوع فوران اتشفشان با این شدت در جزیره وایت را نداشت.
از نظر علم زمین شناسی، فوران اتشفشان ها کوتاه هستند، اما وقتی رخ دهند، می توانند پشت سر هم تکرار شوند. از این منظر شاید بتوان گفت که تورهای جزیره وایت برای مدتی معلق خواهند شد.

 

عکس اول فوران اتشفشان عکس های دوم و سوم از عملیات امداد هوایی و عکس چهار خانم جسیندا آردن، نخست وزیر نیوزیلند را در حال سخنرانی برای گروه امداد و نجات نشان می دهد.

علی عبیری

ماهنامه سفر را انلاین سفارش دهید