شهاب سنگ قجری در کاخ گلستان

شهاب سنگ قجری در کاخ گلستان با عنوان “ورامین” به نمایش درآمد.

این بزرگ‌ترین شهاب سنگ ایران در ۱۳۸ سال پیش است که هنگام سقوط و برخورد با چشم رصد شد.

این سنگ استثنایی به دربار ناصرالدین شاه برده شد

و پس از سال‌ها شهاب سنگ قجری در کاخ گلستان به نمایش درآمد.

به گفته مسعود نصرتی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان،

شهاب سنگ ورامین در بزرگترین و نخستین نمایشگاه تخصصی شهاب سنگ‌های ایران و بیابان لوت به نمایش درآمد.

پایگاه میراث جهانی بیابان لوت و حجت کمالی، رکورد‌دار کشف شهاب سنگ در ایران، در این رویداد مشارکت داشتند.

از  ۱۳۸ سال پیش تاکنون در ایران ۲۹۹ شهاب سنگ در سال ۲۰۱۹ به ثبت رسیده است.

 

شهاب سنگ قجری در کاخ گلستان، بزرگترین در نوع خود

شهاب سنگ قجری  نزدیک به ۵۴ کیلوگرم جرم دارد

و قسمت اصلی آن در کاخ گلستان، سالم باقی مانده است.

سایر قطعات آن هم در موزه های تاریخ طبیعی نیویورک، واشنگتن، فیلدشیکاگو، وین و بریتانیا، دانشگاه‌های هاروارد اسلو، استراسبورگ و آریزونا، واتیکان و موسسه ژئوفیزیک تهران و تعداد دیگری از موزه‌های علوم طبیعی و دانشگاه‌های مطرح جهان نگهداری می‌شود.

به گفته نصرتی، بزرگ‌ترین شهاب سنگ ایران، یکی از ۱۴۵ شهاب سنگ مزوسیدریتی جهان است.

این‌ها نوع خاصی از شهاب سنگ های سنگی– آهنی هستند.

بزرگترین مجموعه شهاب سنگ ایران نیز با بیش از ۷۰۰ قطعه  متعلق به حجت کمالی است که در بولتن بین المللی به ثبت رسیده است.

این مجموعه دار با کشف بیش از یک هزار و ۲۰۰ قطعه، رکورد دار کشف شهاب سنگ در ایران است.