آغا به‌کار دفتر گردشگری قطر در ایران

 

دفتر گردشگری قطر در ایران به‌زودی فعالیت خود را آغاز می‌کند.

هومر برقانی مدیرعامل شرکت Hprland به عنوان نماینده گردشگری قطر در ایران گفت:
سیاست گردشگری قطر با توجه به همسایگی ایران و روابط رو به رشد دو کشور ، حضور موثر و پر رنگ جهت گسترش روابط گردشگری دو کشور است.

مأموریت دفتر نمایندگی گردشگری قطر ایجاد کانال ارتباطی محلی جهت افزایش آگاهی آژانسهای مسافرتی و ایرلاینها و گردشگران ایرانی از زیرساختهای گردشگری کشور قطر است. برقراری ارتباط تجاری بین دفاتر مسافرتی دو کشور، تنظیم سفرهای آشنایی سازی برای رسانه ها و آژانسهای مسافرتی، حمایت و پشتیبانی خطوط هواپیمایی جهت برقراری پرواز به قطر و بالا بردن اطلاعات گردشگری کشور قطر در ایران از دیگر رویکردهای آن است.

کشور قطر به عنوان همسایه ایران می‌تواند مقصدی مناسب برای خانواده ها و سفرهای تجاری و ایجاد فرصتهایاقتصادی باشد.

 

«بیرت هولد ترینکل» رئیس اجرایی عملیات گردشگری قطر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر نیز اضافه کرد که افتتاح دفتر نمایندگی گردشگری قطر در تهران به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی گردشگری این کشور برای سه برابر کردن تعداد گردشگران خارجی در قطر و افزایش ۱۲ درصدی سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص ملی تا سال ۲۰۳۰ یاد کرده است..