نقش جایگاه تشریفات اختصاصی CIP در خدمات شایسته فرودگاهی

در مراسم ویژه‌ای که به میزبانی جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه امام خمینی (ره) CIP در هتل پارسیان آزادی برگزار شد،

بیشتر بخوانید