واپسین تلاش برای احیای جایگاه نیمه جان گردشگری در برنامه ششم

برنامه ششم توسعه در حال نهایی شدن است و کمیسیون‌های تخصصی فرصت محدودی پیش رو دارند تا نتیجه بررسی‌ها و

بیشتر بخوانید