کتیبه‌های طلسم ۷۰۰ ساله در قعر دریای خزر

۶۹۹‭ ‬کتیبه‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬قعر‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ساحل‭ ‬باکو‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یک‭ ‬قلعه‭ ‬کشف‭ ‬شد‭ ‬که‭

بیشتر بخوانید