سفر آنلاین
About us

About us

SAFAR (TOUR & TRAVEL MONTHLY), an Iranian travel luxurious journal is entirely independent. Our professional editorial board provides reports and analysis on travel business in Iran as well as covering world travel market events. The magazine has the highest circulation figures within its particular theme area. Our editorial standards and publishing quality are outstanding and our readership statistics are in themselves a guarantee that advertisers message will reach the greatest possible number of potential clients. SAFAR magazine`s articles are always technically orientated and informative.  We strive to ensure that the contents are accurate, the texts explicative and concise yet readable,…[ادامه]

About us
خواندم !

۶۹۹ کتیبه طلسم ۷۰۰ ساله در قعر دریای خزر

نوشته شده توسط در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 464 بازدید

۶۹۹‭ ‬کتیبه‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬قعر‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ساحل‭ ‬باکو‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یک‭ ‬قلعه‭ ‬کشف‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬کارشناسان‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬احتمال‭ ‬می‌دهند‭ ‬این‭ ‬کتیبه‌ها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تعویذ‭ ‬و‭ ‬طلسم‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬بلایا‭ ‬و‭ ‬دشمنان‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گرفته‭ ‬است‭.‬

مرتضی‭ ‬رضوانفر،‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬علمی‭ ‬پژوهشگاه‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬گردشگری‭ ‬در‭ ‬معرفی‭ ‬۶۹۹‭ ‬کتیبه‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬عربی،‭ ‬کشف‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬قعر‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬در‭ ‬ساحل‭ ‬باکو‭ ‬گفت‭: ‬کتیبه‌ها‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬۳۰۰‭ ‬متری‭ ‬ساحل‭ ‬باکو‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬قلعه‭ ‬و‭ ‬جزیره‌ای‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۷۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭(‬۱۳۰۶م‭) ‬در‭ ‬یک‭ ‬زلزله‭ ‬و‭ ‬مرتفع‭ ‬شدن‭ ‬دریا،‭ ‬به‭ ‬زیر‭ ‬آب‭ ‬رفته‭ ‬بود،‭ ‬یافت‭ ‬شدند‭. ‬

او‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬نگهداری‭ ‬این‭ ‬کتیبه‌ها‭  ‬در‭ ‬کاخ‭ ‬شروان‌شاهان‭ ‬باکو‭  ‬گفت‭: ‬این‭ ‬کتیبه‌ها‭ ‬حاوی‭ ‬کلمات‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬عربی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تا‌کنون‭ ‬در‭ ‬چیدمان‌های‭ ‬مختلف‭ ‬کتیبه‌ها‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر،‭ ‬هیچ‭ ‬عبارت‭ ‬معناداری‭ ‬قرائت‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬گفته‭  ‬رضوانفر،‭ ‬اسامی‭ ‬همچون‭ ‬فریبرز،‭ ‬گرشاسب،‭ ‬فرخزاد،‭ ‬فریدون،‭ ‬منوچهر،‭ ‬یزید،‭ ‬احمد،‭ ‬محمد‭ ‬و‭ ‬شیبانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کتیبه‌ها‭ ‬مشاهده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬اسامی‭ ‬حاکمین‭ ‬محلی‭ ‬باشد‭.‬

این‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬علمی‭ ‬پژوهشگاه‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬گردشگری‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬داشتن‭ ‬کتیبه‌ها‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬هفت‭ ‬قرن‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬کشف‭ ‬آن‌ها‭ ‬طی‭ ‬۳۰‭ ‬سال‭ ‬کاوش‭ ‬باستان‌شناسی،‭ ‬افزود‭: ‬اندازه‭ ‬کتیبه‌ها‭ ‬اکثرا‭ ‬۷۰‭ ‬در‭ ‬۵۰‭ ‬سانتیمتر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تصاویر‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬حیوانی‭ ‬و‭ ‬هم‌چنین‭ ‬صورت‭ ‬دیو‭ ‬و‭ ‬اجنه‭ (‬صورت‌های‭ ‬این‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬جهانی‭) ‬روی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬نقش‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬طلسم‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬بلایا‭ ‬و‭ ‬دشمنان

او‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بیت‭ ‬از‭ ‬سروده‌های‭ ‬فردوسی‭ ‬که‭ ‬‮«‬‭ ‬بسازند‭ ‬جای‭ ‬شگفتی‭ ‬طلسم‭ / ‬که‭ ‬کس‭ ‬بازنشناسد‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ز‭ ‬جسم‮»‬‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬و‭ ‬جملات‭ ‬وهمی‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬ترکیبات‭ ‬و‭ ‬اصول‭ ‬خوشنویسی،‭ ‬هم‌چنین‭ ‬وجود‭ ‬صورت‌های‭ ‬دیو‭ ‬و‭ ‬عجائب‭ ‬المخلوقات،‭ ‬احتمالا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تعویذ‭ ‬و‭ ‬طلسم‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬بلایا‭ ‬و‭ ‬دشمنان،‭ ‬تهیه‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬عمد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬طلسم،‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یک‭ ‬قلعه‭ ‬دفاعی‭ ‬غرق‭ ‬شده‌اند‭. ‬

وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬قلعه‌ها‭ ‬از‭ ‬طلسم‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کردند‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬بودند‭ ‬این‭ ‬قلعه‌ها‭ ‬قابل‭ ‬فتح‭ ‬و‭ ‬گشایش‭ ‬نیستند،‭ ‬هم‌چنین‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬دفائن‭ ‬و‭ ‬خزائن‭ ‬یا‭ ‬منازل‭ ‬شخصی،‭ ‬طلسمی‭ ‬بر‭ ‬ورودی‭ ‬آن‌ها‭ ‬تعبیه‭ ‬می‌کردند‭.‬

‭ ‬طلسم‭ ‬در‭ ‬تعریف‭ ‬دهخدا،‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬صورت‌های‭ ‬ارضی‭ ‬و‭ ‬سماوی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬خطوط‭ ‬وهمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اهل‭ ‬فن‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬موذی،‭ ‬ترسیم‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬منظور‭ ‬کلمات‭ ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬مرموز‭ ‬و‭ ‬غیرقابل‭ ‬فهمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬عموم‭ ‬قابل‭ ‬خوانش‭ ‬و‭ ‬فهم‭ ‬نباشد‭. ‬

به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬اعتقاد‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جمع‭ ‬کردن‭ ‬قوای‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬منفعل‭ ‬یعنی‭ ‬قوای‭ ‬آسمانی‭ ‬و‭ ‬زمینی‭ ‬توسط‭ ‬افراد‭ ‬خبره،‭ ‬باعث‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬قوای‭ ‬کائنات‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬زمینی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬فرخی‭ ‬سیستانی‭ ‬شاعر‭ ‬قرن‭ ‬پنجم،‭ ‬تعداد‭ ‬این‭ ‬کتیبه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬هزار‭ ‬طلسم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬۶۹۹‭ ‬عدد‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬یافت‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬پژوهشگر‭ ‬پیشکسوت‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بیت‭ ‬از‭ ‬سروده‌های‭ ‬فرخی‭ ‬سیستانی‭ ‬‮«‬زهی‭ ‬قلاعی‭ (‬قلعه‌هایی‭) ‬در‭ ‬هر‭ ‬یکی‭ ‬هزار‭ ‬طلسم‭/ ‬که‭ ‬خیره‭ ‬گشتی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬چشم‭ ‬مردم‭ ‬هشیار‮»‬‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

برچسب ها : ، ، ،

سفر آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.